Thời gian qua đã xảy ra nhiều vấn đề liên quan tới công tác bảo vệ môi trường tại các công trình, nhà máy nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, khai thác khoảng sản, đặc biệt là các vi phạm về môi trường đối với xử lý chất thải công nghiệp gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của các tầng lớp nhân dân, đe dọa sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
Công điện số 40/CĐ-TW về diễn biến cơn bão trên biển đông và ảnh hưởng của không khí lạnh 26/11/2016
Công điện số 39/CĐ-TW Ứng phó với bão trên biển đông 25/11/2016
Công điện số 38/CĐ-TW Chủ động ứng phó với mưa lũ 24/11/2016
Công điện số 10575 CĐ/BCT-PCTTTT Về ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ 05/11/2016
Công điện số 36/CĐ-TW về việc ứng phó với mưa lũ do áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh 04/11/2016