Thực hiện Chương trình hợp tác về An toàn năng lượng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017, Đoàn công tác của Hàn Quốc do ông Oh Jae Chul, Phó Trưởng Ban an toàn năng lượng - Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc dẫn đầu cùng các thành viên của Tập đoàn An toàn gas (KGS) và Tập đoàn an toàn điện (KESCO) đã đến làm việc với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
Công điện số 02/CĐ-TW ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 17/04/2017
Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện 07/04/2017
Quyết định số 5055/QĐ-BCT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 31/12/2016
Công điện số 12536 CĐ/BCT-PCTT ứng phó với cơn bão số 10 27/12/2016
Công điện số 44/CĐ-TW ứng phó với mưa, lũ do cơn bão Nock-ten 26/12/2016